үе залгах
а. Хүний үр хойч өсөж үржин эцгийнхээ голомтыг таслалгүй айл гэр болох; б. Эцэж турсан мал ногоо идэж тэнхрэх