ҮЕЛЗҮҮЛЭХ

Үе үе долгилуулан хөдөлгөх, хоролзуулан хөдөлгөх - Зөөлөн салхи өвсөн толгойг үелзүүлэн, модны навчсыг үл мэдэг дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас.