ҮЕ II
/ хэл шинжлэл /

1. Өгүүлэхийн эрхтнээс гарч буй хийн нэг түрэлтээр хэлэгдэх нэг юм уу хэд хэдэн авиа - Жа гэж ганцхан үе, хоёрхон дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв Алтан гадас чигийг заана., үе өргөлтөт шүлгийн ёс (шадын доторх өргөлттэй, өргөлтгүй үеийн байрлалыг журамлахад үндэслэсэн шүлгийн нэгэн тогтолцоо), үгийн үе (үгийг хэлэхэд уушгинаас гарсан хийн түрэлт дагуу дуу тодорхой сонстох хэсэг), үгийг үеэр таслах (үгийг амьсгалын түрэлтээр хэлэгдэх авиагаар нь хуваах); битүү үе (гийгүүлэгчээр төгссөн үе), задгай үе (эгшгээр төгссөн үе);


2. Бөх, сур, шагай болон спорт тоглоомын эхлэх, дуусах хугацаа: анхдугаар үе (эхний хэсэг), шувтаргын үе (төгсгөлийн дэлгэрэнгүй...
3. Цаг хугацаа: үеэ олсон (цагаа олсон), дайны үе (дайн болж байсан цаг) - Дажин самууны хөл үймсэн хүнд бэрх үе дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн Хүрэн морь., манай үе (эдүгээ цаг), орчин үе (шинэ цаг үе), хувьсгалын үе (хувьсгал гарч байсан цаг), шилжилтийн үе (нэг зүйлээс нөгөөд шилжих хугацаа), үе үе [хоршоо] (хааяа хааяа) - Сэтгэлийн дотор нь уялдаж байсан Болд үе үе үзэгдэж үе үе үгүй болно. Д.Нацагдорж. Үзэгдээгүй юм., цаг үе [хоршоо] (тухайн цаг хугацаа), үе үе нэг цадна, үхэр алахаар нэг цадна [зүйр цэцэн үг] (өлсөх цаг байхад цадах цаг ч бас байна).

үе өргөлтөт шүлгийн ёс шадын доторх өргөлттэй, өргөлтгүй үеийн байрлалыг журамлахад үндэслэсэн шүлгийн нэгэн тогтолцоо
үгийн үе үгийг хэлэхэд уушгинаас гарсан хийн түрэлт дагуу дуу тодорхой сонстох хэсэг
үгийг үеэр таслах үгийг амьсгалын түрэлтээр хэлэгдэх авиагаар нь хуваах
битүү үе гийгүүлэгчээр төгссөн үе
задгай үе эгшгээр төгссөн үе
анхдугаар үе эхний хэсэг
шувтаргын үе төгсгөлийн хэсэг
үе шувтрах а. Сур, шагай харвахад данс самбарын харваачны мэргээс шувтарга хүртэлх хүмүүс дөрөв дөрвөн сумаа харваж дуусах; б. Бөх барилдахад оноо дансны аль нэгэн давааны бөхчүүд барилдаж дуусах
үеэ олсон цагаа олсон
дайны үе дайн болж байсан цаг
манай үе эдүгээ цаг
орчин үе шинэ цаг үе
хувьсгалын үе хувьсгал гарч байсан цаг
шилжилтийн үе нэг зүйлээс нөгөөд шилжих хугацаа
үе үе хааяа хааяа
цаг үе тухайн цаг хугацаа
үе үе нэг цадна үхэр алахаар нэг цадна өлсөх цаг байхад цадах цаг ч бас байна
Ижил үг:

ҮЕ I

ҮЕ III

ҮЕ IV