үе шувтрах
а. Сур, шагай харвахад данс самбарын харваачны мэргээс шувтарга хүртэлх хүмүүс дөрөв дөрвөн сумаа харваж дуусах; б. Бөх барилдахад оноо дансны аль дэлгэрэнгүй...