үе үе нэг цадна үхэр алахаар нэг цадна
/ зүйр цэцэн үг /
өлсөх цаг байхад цадах цаг ч бас байна