хулсны үе
хулсны ишийн булцуулаг хэсэг, түгдэрхий газар