үений хөндий
үе тойрч байрлах үений уутны үүсгэсэн хөндий