ҮЙЛДВЭР

1. Ардын аж ахуйн нэг салбар болох бөгөөд түүхий эд, ашигт малтмалыг боловсруулах, эцсийн бүтээгдэхүүн хийж гаргах дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Үйлдэн хийж байгаа юм, ажил: үйлдвэр мөр [хоршоо] (хийж бүтээсэн зүйл, явж туулсан зам мөр) - Үнэнхүү ариун номд дэлгэрэнгүй... Замлин Сэнчиний намтар оршив., ажил үйлдвэр [хоршоо] (үйлдэн хийж байгаа юм).

үйлдвэрийн барилга байгууламж тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгэх зорилгоор технологийн тоноглолын ачааллыг үүрдэг инженерийн байгууламж
үйлдвэрийн ургамал бөс нэхмэл, резин, тос, цардуул, сахар, тамхи, будаг гэх мэт үйлдвэрийн түүхий эдийн ургамал
үйлдвэрийн хорт бодос үйлдвэрт ашигладаг элдэв химийн хорт бодос
аж үйлдвэр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргах томоохон үйлдвэрийн газар
боловсруулах үйлдвэр нэхмэл, арьс шир, цаас, хими гэх мэтчилний үйлдвэрийн газар
гар үйлдвэр аливаа бүтээгдэхүүнээ фабрикийн аргаар биш, гараар үйлдвэрлэдэг газар
малтах үйлдвэр уул уурхай зэрэг ашигт малтмал олборлох газар
хөнгөн үйлдвэр төрөл бүрийн боловсруулах болон нэхмэл оёдол, электроникийн зүйл зэргийн хэрэгцээний юм үйлдвэрлэх газар
хүнд үйлдвэр уул уурхай, машин техникийн тоног хэрэглэл, илч хүч, түлш үйлдвэрлэх газар
хүнсний үйлдвэр төрөл бүрийн идэш уушны зүйл үйлдвэрлэх газар
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргаж байгаа бүх юм
үйлдвэрийн орон үйлдвэр голлон хөгжүүлж байгаа орон
үйлдвэр уурхай томоохон үйлдэхүүн хийх болон ашигт малтмал олборлох газар
үйлдвэр үйлчилгээ үйлдвэрлэл эрхэлж, үйлчилгээ үзүүлэх явдал
үйлдвэр үйлчилгээний газар жижиг үйлдвэрлэл эрхлэхийн хажуугаар үйлчилгээ үзүүлдэг газар
үйлдвэр мөр хийж бүтээсэн зүйл, явж туулсан зам мөр
ажил үйлдвэр үйлдэн хийж байгаа юм