боловсруулах үйлдвэр
нэхмэл, арьс шир, цаас, хими гэх мэтчилний үйлдвэрийн газар