ТАРИАЛАН

1. Тариалах үйлийн нэр, тариа ногоог тарьж ургуулах ажиллагаа - Хавар намрын тариалангийн үеэр хэд хоног нойр дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., тариалангийн ажил (тариа, ногоог тарьж ургуулахтай холбоотой элдэв үйл ажиллагаа), тариалангийн арчилгаа (тариа ногоог тарихын өмнөх буюу тарьсны дараа услах, хортон шавж, хог ургамлыг устгах, түүнээс хамгаалах, арчлах тордох зэрэг бүх үйл ажиллагаа), тариалангийн усан хангамжийн барилга (тариа, ногооны усалгааг тохируулах барилга байгууламж), тариалангийн судлал (тариалангийн үйлдвэрлэлийн онол дадлагыг бүхий л талаар судлах ухаан), тариалангийн компанит үе (тарьсан тариаг хураах ид ажлын үе), тариалангийн машин (тариалангийн үйлдвэрлэл явуулах бүхий л төрлийн машин механизм), тариалангийн багаж (тариалах ажилд хэрэгцээтэй элдэв багаж төхөөрөмж), тариалангийн самнуур (борной), тариалангийн хөрс хамгаалах тогтолцоо (тариалангийн хөрсийг салхи, усны элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, үржил шимийг дээшлүүлэх, техник технологийн иж бүрэн цогц ажиллагаа), тариалангийн талбай хамгаалах ойн зурвас (хуурай салхи, ган, хөрсний эвдрэл зэргээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар говь хээрийн болон ойт хээрийн бүсийн хөдөө аж ахуйн таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ээлжлэх тариалалтын талбай, жимсний модны цэцэрлэг, усны суваг шуудуу болон бусад эдэлбэрийн хилийг дагуулан нэг хоёр, түүнээс дээш эгнээгээр суулгасан таримал модон төгөл);


2. Тариа ногоо тарьдаг газар - Тариалангийн дөрвөлжин ногоон газар ганц хоёр мод эрвийн сэрвийн харагдах боллоо. Н.Банзрагч. Тал нутгийн хавар., тариалангийн зааг (тариалалт хийх нарийн зааг хязгаар), тариалангийн талбай (тариа ногоо тарих талбай), тариалангийн хур (хаврын адаг улирал дундаа орж агь нүдэлж, морин цахлай, тогоруу ирэх агаад газар боловсруулан тариалан эхлэх үе), газар тариалангийн орон (газар тариалан түлхүү эрхэлдэг орон); газар тариалан [хоршоо] (тариа ногоо тариалах ажил);
3. Тарьж ургуулсан ургамал - Алтан шаргал тариалан минь түүний дэнжээр халиуранхан байна. Г.Даваасүрэн. дэлгэрэнгүй... тариалангийн бүтээгдэхүүн (тутарга, амуу будаа хүнсний төрөл бүрийн ногоо, хөвөн, тамхи, нишингэ зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүн), тариалан хөөгч [ёгт] (царцаа).

тариалангийн ажил тариа, ногоог тарьж ургуулахтай холбоотой элдэв үйл ажиллагаа
тариалангийн арчилгаа тариа ногоог тарихын өмнөх буюу тарьсны дараа услах, хортон шавж, хог ургамлыг устгах, түүнээс хамгаалах, арчлах тордох зэрэг бүх үйл ажиллагаа
тариалангийн усан хангамжийн барилга тариа, ногооны усалгааг тохируулах барилга байгууламж
тариалангийн судлал тариалангийн үйлдвэрлэлийн онол дадлагыг бүхий л талаар судлах ухаан
тариалангийн компанит үе тарьсан тариаг хураах ид ажлын үе
тариалангийн машин тариалангийн үйлдвэрлэл явуулах бүхий л төрлийн машин механизм
тариалангийн багаж тариалах ажилд хэрэгцээтэй элдэв багаж төхөөрөмж
тариалангийн самнуур борной
тариалангийн хөрс хамгаалах тогтолцоо тариалангийн хөрсийг салхи, усны элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, үржил шимийг дээшлүүлэх, техник технологийн иж бүрэн цогц ажиллагаа
тариалангийн талбай хамгаалах ойн зурвас хуурай салхи, ган, хөрсний эвдрэл зэргээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар говь хээрийн болон ойт хээрийн бүсийн хөдөө аж ахуйн таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ээлжлэх тариалалтын талбай, жимсний модны цэцэрлэг, усны суваг шуудуу болон бусад эдэлбэрийн хилийг дагуулан нэг хоёр, түүнээс дээш эгнээгээр суулгасан таримал модон төгөл
тариалангийн зааг тариалалт хийх нарийн зааг хязгаар
тариалангийн талбай тариа ногоо тарих талбай
газар тариалангийн орон газар тариалан түлхүү эрхэлдэг орон
газар тариалан тариа ногоо тариалах ажил
тариалангийн бүтээгдэхүүн тутарга, амуу будаа хүнсний төрөл бүрийн ногоо, хөвөн, тамхи, нишингэ зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүн
тариалан хөөгч царцаа
тариалангийн хур

хаврын адаг улирал дундаа орж агь нүдэлж, морин цахлай, тогоруу ирэх агаад газар боловсруулан тариалан эхлэх үе