ТАРИАЛАХ

Тариа тарих, тариалангийн үйлдвэрлэл явуулах - Эсвэл хүч нийлээд хоёр бригадынхаа тариалах ажлыг нэгмөсөн дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., тариалах хугацаа (тариа, ногоо тарих хугацаа), тариалах газар (тариа ногоо тарих газар).

тариалах хугацаа тариа, ногоо тарих хугацаа
тариалах газар тариа ногоо тарих газар