ТАРИАЧИН

Тариа тарьж амьдардаг хүн - Хүрэлцэн очвоос нэгдлийн дарга Дамбий таныг энэ хавийн туршлагатай сайн тариачин гэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., тариачин өрх (тариалангийн ажил эрхлэн амь зуудаг айл), тариачны амьдрал (тариа ногоо тарьж амьдардаг хүмүүсийн амьдрал), тариачны хөдөлгөөн (тариалангийн ажил эрхэлдэг хүмүүсийн тэмцэл хөдөлгөөн), газаргүй тариачин (өөрийн өмчийн газар байхгүй тариачин), чинээлэг тариачин (өөрийн газартай боломжийн амьдралтай тариачин), хамжлагын тариачин (эзэн ноёны харьяат тариачин), ажилчин тариачин [хоршоо] (өөрийн хүч хөдөлмөрийг үнэлэн амьдрах хүмүүс).

тариачин өрх тариалангийн ажил эрхлэн амь зуудаг айл
тариачны амьдрал тариа ногоо тарьж амьдардаг хүмүүсийн амьдрал
тариачны хөдөлгөөн тариалангийн ажил эрхэлдэг хүмүүсийн тэмцэл хөдөлгөөн
газаргүй тариачин өөрийн өмчийн газар байхгүй тариачин
чинээлэг тариачин өөрийн газартай боломжийн амьдралтай тариачин
хамжлагын тариачин эзэн ноёны харьяат тариачин
ажилчин тариачин өөрийн хүч хөдөлмөрийг үнэлэн амьдрах хүмүүс