ТАРИАЧ :
/ амьтан /

тариач тахай (хошуу урт, сүүл охор, тахиатай төстэй харавтар хүрэн өнгөтэй нэг зүйлийн шувуу).