тариалангийн ажил
тариа, ногоог тарьж ургуулахтай холбоотой элдэв үйл ажиллагаа