газар тариалангийн орон
газар тариалан түлхүү эрхэлдэг орон