БАГАЛЗУУР I

Амны хөндий, улаан хоолой хоёрын нийлэх төвөнхийн дээд хэсгийн уян хатан чанартай, агшиж сунах булчин мах: дэлгэрэнгүй...


2. Багадсан юм уу өмсөж дадаагүй шинэ хувцасны зах заам, хүзүү хоолой орчмоор барьж бие эвгүйцүүлэх) - Атгасан гараа зууртал багалзуур шахсан дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Хурандаа., багалзуураа тасартал бархирах (байдгаараа орилох), багалзуур идэх [хуучирсан] (ургийн холбоогоо бат бэх болгон бататгахаар урин залах ёслол) - Эдүгээ багалзуур идэхээр ирэгтүн гэж илгээв. Монголын нууц товчоо., түүшүү багалзуур [хоршоо] (араа шүдний уг болон төвөнхийн орчим газар), багалзуур авах (мал төхөөрсөн хүн багалзуурын махыг харамж болгон авах, багалзуурт тулах (хэтэрхий их идэж цухалдах, аминд тулам сандарч бачимдах; [шилжсэн] ажил давхцаад багалзуурт тулж байна).

багалзуурын уг эрүүний доодох хоолойн уг
багалзуур шахах

1. Хоолойн тус газраас атган цухалдуулах; 2. Багадсан юм уу өмсөж дадаагүй шинэ хувцасны зах заам, хүзүү хоолой орчмоор барьж бие эвгүйцүүлэх

багалзуураа тасартал бархирах байдгаараа орилох
багалзуур идэх ургийн холбоогоо бат бэх болгон бататгахаар урин залах ёслол
түүшүү багалзуур араа шүдний уг болон төвөнхийн орчим газар
багалзуур авах

мал төхөөрсөн хүн багалзуурын махыг харамж болгон авах

багалзуурт тулах

хэтэрхий их идэж цухалдах, аминд тулам сандарч бачимдах;

[шилжсэн] ажил давхцаад багалзуурт тулж байна

Ижил үг:

БАГАЛЗУУР II