БАГАЛУУРТАХ

Зуны эхэн үед гучин дөрвөн үетэй тачир өлөн чийгтэй багалуур идсэн болон намар долоогоос дээш үетэй багалуур өвс их дэлгэрэнгүй...