БАГАЛЗУУР II
/ ургамал /

Мал иддэг, шим шүүс сайтай ургамал - Тэмээг хөмөл, таана, багалзуур мэтийн шим шүүс ихтэй ургамал бүхий бэлчээрт дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

БАГАЛЗУУР I