БАГАЛУУР II

1. [ургамал] Хавар, намар, өвлийн цагт тэмээнд өгөхөд тэжээлтэй, олон үетэй, олон наст сөөглөг бут - Өлөн чийгтэй дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Өлөн чийгтэй багалуур идсэнээс гэдэс дүүрэх өвчин.

Ижил үг:

БАГАЛУУР I