БАГАЛУУР I

Багалзуур - Тэгээд өмнө нь очиж, борог өвсөн дээр зайрмагтан хөдөлж, шунхын өнгөөр будагдсан бугын нэшнээс буугаа дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Гөрөөчин.

Ижил үг:

БАГАЛУУР II