БАГАЛЗУУРДАХ

1. Багалзуурын тус газраас нь барих, зуурах: багалзуурдан алах (багалзуурыг нь шахан бүтээж алах), дэлгэрэнгүй...


2. Хоолойгоо шахан муухай дуу гарган хашхирах.

багалзуурдан алах багалзуурыг нь шахан бүтээж алах
багалзуурдан ноцох багалзуураас нь зууран ноцох
багалзуурдаад авах багалзуурын тус газраас нь зуурах