багалзуурдаад авах
багалзуурын тус газраас нь зуурах