ЭРЭНД
/ ургамал /

Халуун оронд ургадаг, гишүүний иштэй адил иштэй, жимсний гэр өргөстэй, зөөлөн цагаан цэцэгтэй, тослог хар үртэй дэлгэрэнгүй...