багалзуурт тулах

хэтэрхий их идэж цухалдах, аминд тулам сандарч бачимдах;

[шилжсэн] ажил давхцаад багалзуурт тулж байна