түүшүү багалзуур
араа шүдний уг болон төвөнхийн орчим газар