багалзуур идэх
/ хуучирсан /
ургийн холбоогоо бат бэх болгон бататгахаар урин залах ёслол