багалзуур шахах

1. Хоолойн тус газраас атган цухалдуулах;


2. Багадсан юм уу өмсөж дадаагүй шинэ хувцасны зах заам, хүзүү хоолой орчмоор барьж бие эвгүйцүүлэх