ЭРГЭХ

1. Орчих, өнхрөх - Цахилгаанаар хөдлөх их их моторын хүрд тасралтгүй шуугин эргэнэ. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., эргэх тойрох [хоршоо] (а. Юмыг тойрох, орчих - Биднийг эргэж тойрох гэж үүгээр битгий ирээсэй, ямар ч гай болох юм билээ. Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө; б. Өвчтөнийг харж хамгаалах, эмчлэн сувилах), эргэх хөрвөх [хоршоо] (а. Нааш цааш болж хөлбөрөх; б. [шилжсэн] Юмс үзэгдэл өөрчлөгдөх), эргэх нар, ээлжлэх төр [зүйр цэцэн үг] (юм үргэлж хувирч өөрчлөгдөж байдаг гэсэн санаа);


2. Буцах, эгэх: эргэж явах (буцаад хөдлөх) - Эргэж уулзахад ээж сайхан, эргүүлж мөлжихөд хүзүү сайхан. дэлгэрэнгүй... Гурван хоногийн дараа биш. Өнөөдөр нутгийн зүг эргэх болжээ. Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., эргэх хургах [хоршоо] (ямар нэг зүйлд хоргодох, холдмооргүй санагдах) - Нэг хэсэг нь мэл гайхаж, нөгөө хэсэг нь эргэж хургаж байлаа. Б.Бааст. Алтайн цэцэг., *наашаа эргэх (өвчин илаарьших, эдгэх төлөвтэй болох), эргэхдээ ээлээ өгөх, буцахдаа буянаа хүргэх [зүйр цэцэн үг] (ач буянаа хүртээх гэсэн);
3. Дугуйлан явах, тойрох: чоно эргэх (хоттой малаас идэхээр чоно байнга ирэх), *улай эргэх (шунаг сэтгэлээр олз дэлгэрэнгүй...
4. Хянах, сэргийлэх зорилгоор шалган үзэх: эргэх шалгах [хоршоо] (тойрох, хянах) - Анчин хүн сэг эргэж, мөн хаясан газраа эргэх дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;

5. Урвах буцах: эргэх буцах [хоршоо] (а. Санаа зорилгоосоо буцах; б. Санаа сэтгэл хувирч урвах);
6. Биеэр очиж уулзах;
7. [шилжсэн] Ухаан бодол самуурах, толгой дүйрэх: толгой эргэх (а. Ямар нэг шалтгаанаар дотор муухай оргиж тэнцвэрээ алдах; б. Юмны дэлгэрэнгүй...
эргэх тойрох а. Юмыг тойрох, орчих - Биднийг эргэж тойрох гэж үүгээр битгий ирээсэй, ямар ч гай болох юм билээ. Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө; б. Өвчтөнийг харж хамгаалах, эмчлэн сувилах
эргэх хөрвөх а. Нааш цааш болж хөлбөрөх; б. [шилжсэн] Юмс үзэгдэл өөрчлөгдөх
эргэх нар ээлжлэх төр юм үргэлж хувирч өөрчлөгдөж байдаг гэсэн санаа
эргэж явах буцаад хөдлөх
эргэх хургах ямар нэг зүйлд хоргодох, холдмооргүй санагдах
наашаа эргэх өвчин илаарьших, эдгэх төлөвтэй болох
эргэхдээ ээлээ өгөх буцахдаа буянаа хүргэх ач буянаа хүртээх гэсэн
чоно эргэх хоттой малаас идэхээр чоно байнга ирэх
улай эргэх шунаг сэтгэлээр олз хайх
эргэх шалгах тойрох, хянах
эргэх буцах а. Санаа зорилгоосоо буцах; б. Санаа сэтгэл хувирч урвах
толгой эргэх а. Ямар нэг шалтгаанаар дотор муухай оргиж тэнцвэрээ алдах; б. Юмны учрыг олохгүй самуурч мунгинах; в. Зүг чиг, баримжаагаа алдах