ЭРГЭЦҮҮЛЭХ

Юмыг байн байн хянаж бодох, үзэх: эргэцүүлэн бодох (юмыг тал бүрээс нь нягтлан сайтар бодох) - дэлгэрэнгүй...