ЭРДҮҮ I

1. Чийрэг, хүч тэнхээ сайтай - Хөдлөх хэлэлцэх эрдүү ч хүүхэмсэг царайд нь л учир буйдаа. дэлгэрэнгүй..., эрдүү хүн (хүч тэнхээ сайтай, чадалтай, юмыг чадмаг хийдэг хүн);


2. Эр хүний маягтай: эрдүү хоолой (эр хүнийх шиг хоолой).

эрдүү хүн хүч тэнхээ сайтай, чадалтай, юмыг чадмаг хийдэг хүн
эрдүү хоолой эр хүнийх шиг хоолой
Ижил үг:

ЭРДҮҮ II