ЭРДҮҮ II

Намаг шаваргүй, атар сэргэлэн газар.

Ижил үг:

ЭРДҮҮ I