ЭРГЭЦЭХ

1. Юмыг нягтлан хянаж бодох - Дэд хурандаагийн бодол эргэцэн, өөрийн бодол өөртөө зөв гэж зүтгүүлэв. дэлгэрэнгүй...


2. Байн байн эргэх эргэлдэх - Ширэнгэ сөөг дундуур эргэцэж орооцолдон баахан явав. Б.Бааст. Алтайн хөх дэлгэрэнгүй...
3. Эргэж хоргодох: эргэцэх хоргодох [хоршоо] (юманд эргэж хургах) - Мөс ус нь хөлдөөд, улс амьтан даяар хойш урагшаа тогтон ядаад дэлгэрэнгүй.... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.

эргэцэх хоргодох юманд эргэж хургах