эргэхдээ ээлээ өгөх буцахдаа буянаа хүргэх
/ зүйр цэцэн үг /
ач буянаа хүртээх гэсэн