эргэх буцах
а. Санаа зорилгоосоо буцах; б. Санаа сэтгэл хувирч урвах