ЖАГСААЛ

1. Хүмүүсийн цуглан жагсаж жигдэрсэн эгнээ: жагсаал болох (үзэл бодлоо илэрхийлж жигдрэн эгнэсэн олон дэлгэрэнгүй...


2. Цэргийн цуваа, дайралт хийх байршуулалт: жагсаалын алба (жагсаал зохион байгуулах алба), жагсаалын алхаа дэлгэрэнгүй...
жагсаал болох үзэл бодлоо илэрхийлж жигдрэн эгнэсэн олон нийтийн цуваа
жагсаал хийх үзэл бодлоо илэрхийлж эвлэлдэн нэгдсэн хүмүүс олноор цуглаж эмх цэгцтэйгээр эгнэн явах
жагсаалаар явах эгнээгээр явах
жагсаалаас гарах а. Эгнээнээс гарах; б. [шилжсэн] Эвдэрч элэгдэж хэрэгцээгүй болох.
жагсаалд орох эгнээнд нэгдэх
жагсаалын жигүүр эгнээний нэг тал, зах
жагсаалын журам эгнэн явах заавар журам
жагсаалын морь жагсаалд хэрэглэх морь
жагсаалын хөгжим жагсан явахад эгшиглүүлэх тусгай аялгуу
баярын жагсаал үндэсний болон олон улсын баярыг тэмдэглэх нийтийн жагсаал
гашуудлын жагсаал талийгаачийг эцсийн замд нь үдэх ёслолын цуваа
дан жагсаал нэг эгнээгээр цуварсан нь
ёслолын жагсаал цэргийн ангийн бие бүрэлдэхүүн, тамирчид ёслолын байдлаар жигдрэн явах эгнээ
зэрэгцээ жагсаал чацуу хоёр эгнээ цуваа
жигд жагсаал нэгэн хэмийн цуваа эгнээ
сүрт жагсаал нийгэм улс төрийн бодлого шаардлагыг илэрхийлэн олноор жигдрэн явах эгнээ
эсэргүүцлийн жагсаал санал нэгдэхгүй байгаагаа илэрхийлсэн цуглаан
жагсаал цуглаан олон нийтээрээ тайван цуглаж, үзэл бодлоо илэрхийлэх явдал
жагсаалын алба жагсаал зохион байгуулах алба
жагсаалын алхаа жагсаалд хөл нийлүүлэн явах байдал
жагсаалын бэлтгэл жагсаалд шаардлагатай зүйлийг бүрдүүлэх ажил
жагсаалын дарга ротын зохион байгуулалттай цэргийн ангийн бага тушаалын дарга нарын ахлагч
жагсаалын дүрэм жагсаалд мөрдөх дэг ёс, баримтлах журам
жагсаалын сургуулилалт зохион байгуулалттай цуваа эгнээг бэлтгэх нь
жагсаалын талбай жагсаал бэлтгэх, сургуулилах, жагсан өнгөрөх талбай
жагсаалын хэнгэрэг хөгжмийн зэмсэг шидэмт хэнгэрэг
жагсаалын цуваа жагсаалын ар араасаа дараалсан нь
жагсаалын цэрэг командлах бүрэлдэхүүнд үл оролцох цэргийн албан хаагч
морьт жагсаал морин цэргийн цуваа
түргэн жагсаал цэргүүдэд түгшүүрийн дохио өгөх, цэргүүдийг түргэн шалмаг хөдөлгөөнд сургах жагсаал
цомхон жагсаал хэсэг хэсгээр дөрвөлжилсөн хэлбэрийн жагсаал
цэргийн жагсаал а. Цэрэг ангийн цуваа; б. Парад
шугаман жагсаал тэгш шулуун жагсаал
жагсаалаас гарах эд юм хуучирч муудах, эвдэрч гэмтэх зэргээр ашиглах боломжгүй болох, ажлаас гарах