жагсаал хийх
үзэл бодлоо илэрхийлж эвлэлдэн нэгдсэн хүмүүс олноор цуглаж эмх цэгцтэйгээр эгнэн явах