ЖАГСААХ

1. Хүнийг дэс дараалан жигдрүүлэн зогсоох - Ханын хөндийд байхад Сүхбаатар цэргүүдэд жагсаах, бөмбөг шидэх, буудах дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., сурагчдыг жагсаах (сурагчдыг эгнүүлж зогсоох), хороо жагсаах (хорооны бие бүрэлдэхүүнийг жигдрүүлэн зогсоох);


2. Юмыг дэс дараагаар нь тавих, байрлуулах, хүн, юмсын нэрийг дэс дараалан бичих, зурах - Шинэ эрээн майхнуудаа шил талаар жагсаан шаагаад дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Түүвэр зохиол., нэрсийг жагсаах (юмны нэрсийг дэс дараалан бичих), тоо жагсаах (тоог дугаарлан бичих), хүснэгтэд жагсаах (хүснэгтэд эгнүүлэн бичих) - Сонгон авсан сайдууд түшмэдийн нэр зэрэг орон тоог тусгай хуудсанд жагсаан бичжээ. Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримтат материалын эмхэтгэл;

3. Үйл ажилд хэрэглэгдэх зүйлийг бүрдүүлэн бэлтгэж зэхэх - Газар ухахад хэрэглэх багаж хэрэгслийг жагсаан бэлдэв. Яриа.

сурагчдыг жагсаах сурагчдыг эгнүүлж зогсоох
хороо жагсаах хорооны бие бүрэлдэхүүнийг жигдрүүлэн зогсоох
нэрсийг жагсаах юмны нэрсийг дэс дараалан бичих
тоо жагсаах тоог дугаарлан бичих
хүснэгтэд жагсаах хүснэгтэн эгнүүлэн бичих