ЖАГСААЛЧ

1. Жагсаалыг тэгшлэн засах, харгалзах хүн;


2. Жагсаалын ёс, дүрэмд гаршсан: жагсаалч анги (жагсаалын бэлтгэл сайнтай анги).