жагсаалын хэнгэрэг
/ хөгжим /
хөгжмийн зэмсэг шидэмт хэнгэрэг