жагсаалын дарга
ротын зохион байгуулалттай цэргийн ангийн бага тушаалын дарга нарын ахлагч