жагсаал болох
үзэл бодлоо илэрхийлж жигдрэн эгнэсэн олон нийтийн цуваа