ДААВАР I

Бие махбодын дотоод шүүрлийн булчирхайн гаргадаг биологийн идэвхт бодис. Дотоод шүүрлийн булчирхайнаас цусанд нийлүүлж дэлгэрэнгүй...

бамбай булчирхайн даавар бамбай булчирхайнаас ялгарах уураглаг бодис
бэлгийн даавар бэлгэ эрхтнээс ялгаруулж байдаг амьд биеийн өсөлт, бойжил, үржил, бодисын солилцоог зохицуулахад оролцдог биологийн идэвхт бодис
даавар багадсанаас болж цусгүйдэх даавар дутагдах нэг зүйл эмгэг
даавар өдөөх хатуу бодис бие махбодод дотоод шүүрлийн булчирхайнаас ялгаруулдаг дааврын хэмжээг нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй хатуу бодис
даавар эмчилгээ амьд биеийн дааврын хэмжээг зүй зохистой түвшинд тогтоох эмчилгээ
даавраар оношлох бие махбодод ялгарч буй дааврын хэмжээгээр амьд биеийн өсөлт хөгжил, бойжил зэргийг тодорхойлох
даавраас хатанхайрах бие махбодод чухал хэрэгцээт даавар дутагдсанаас амьд биеийн бойжил зогсонгижих эмгэг
дааврын бэлдмэл бие махбодод дутагдсан дааврыг сэргээх, нөхөх үйлчилгээтэй эм бэлдмэл
дааврын үргүйдэл даавар багадсанаас үргүйдэлд нөлөөлөх эмгэг
Ижил үг:

ДААВАР II

ДААВАР III

ДААВАР IV