ДААВАР III
/ хуучирсан /

1. Өргөж даах чадвар;


2. Огтлох зүсэх даац, даалга.

Ижил үг:

ДААВАР I

ДААВАР II

ДААВАР IV