ДААВАРЛАХ I
/ хуучирсан /

Даавар ихдэх өвчин тусах, даавар ихдэх өвчнөөр өвдөх.