ДААВАРЛАХ II

1. Шингэн зүйл гадаргууд аажмаар нэвчин гарч ирэх: тос дааварлах (а. Юмны өнгөнд тос ихээр тогтох, дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэг хатуу биетийн гадаргууд ус, чийг мөхлөгөөр тогтох, хөлрөх: уур дааварлах (уурын усан дусал бөөгнөрөн тунарах);
3. [шилжсэн] Сэтгэлд бодол орох, юм санах: хор дааварлах (хорт сэтгэл үүсэж бүрэлдэх) - Чиний хуурамч инээдийн цаана чухам ямар дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.

тос дааварлах а. Юмны өнгөнд тос ихээр тогтох, тос өнгөц нэвчих; б. Хөлс мэлчигнэх
ус дааварлах а. Газрын гүнээс ус нэвчин гарах; б. Савнаас ус нэвчин гарах
хөлс дааварлах хүний нүүр, дух магнайн хөлс ихээр ялгарах, хөлс бурзайх
уур дааварлах уурын усан дусал бөөгнөрөн тунарах
хор дааварлах хорт сэтгэл үүсэж бүрэлдэх