тос дааварлах
а. Юмны өнгөнд тос ихээр тогтох, тос өнгөц нэвчих; б. Хөлс мэлчигнэх