ДААВАРЛУУЛАХ II

Хүнд хүчрийг тэсвэрлүүлэх, тэвчүүлэх.