ДААВАРТ III
/ хуучирсан /

1. Өргөж даах чадвартай;


2. Огтлох зүсэх даац сайтай, даалгатай.