ДААВАРТ IV
/ хуучирсан /

1. Батлан дааж авсан эд юм бий;


2. Үүрэг, даалгавар бүхий;
3. Алба, ажил бүхий.

Ижил үг:

ДААВАРТ I

ДААВАРТ II

ДААВАРТ III