ДААВАРЛАХ III

Хүнд хүчрийг тэсвэрлэн чадах: аян замыг дааварлах (аян замыг туулан гарах), хүйтнийг дэлгэрэнгүй... (жавар, салхийг тэсвэрлэх).

аян замыг дааварлах аян замыг туулан гарах
хүйтнийг дааварлах жавар, салхийг тэсвэрлэх